Personálny leasing

Ide o dočasné pridelenie zamestnancov, ktoré je v súčasnosti modernou a veľmi flexibilnou formou zamestnávania. Je to forma zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale prácu vykonáva na Vašom pracovisku, pre Vašu spoločnosť.

Výhody

  • odbremenenie Vašej spoločnosti, od zdĺhavého náboru pracovníkov
  • flexibilné riešenie v prípade dočasného alebo dlhodobého nedostatku pracovnej sily
  • nemusíte sledovať legislatívny vývoj, týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov
  • sústredíte sa len na svoj hlavný predmet činnostiRECRUITMENT

Ide o službu, kedy pre Vašu spoločnosť nájdeme za jednorazovú províziu vhodného kandidáta, podľa Vami zvolených špecifických kritérií, bez ohľadu na segment Vašej podnikateľskej činnosti, ktorého budete mať možnosť následne prijať do kmeňového stavu Vašej firmy. V prípade, že dlhodobejšie neviete obsadiť špecifickejšiu pracovnú pozíciu, tak možno práve táto služba, by mohla
byť pre Vás riešením.

Výhody

  • vyhnete sa zdĺhavému procesu selektovania vhodných kandidátov
  • k pohovoru Vám pripravíme už len kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky Vaše kritéria
  • vieme sa popasovať aj s vyhľadaním uchádzačov, na vyššie, špecifickejšie pracovné pozície