UPOZORNENIE

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky Royce Agency s.r.o a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Royce Agency s.r.osi vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Royce Agency s.r.o.  umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke spoločnosti Royce Agency s.r.oako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Royce Agency s.r.o nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Záväzky a povinnosti Royce Agency s.r.o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

COOKIES

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

© 2021 Royce Agency s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Cart

Košík